Predstavujeme sa Vám

AKTUÁLNE OZNAMY !

Najbližšie ODBORNÉ PODUJATIE PRE SPRÁVCOV spoluorganizujeme pod hlavičkou Slovenskej asociácie insolvenčných expertov, ktorej je naša spoločnosť členom, v termíne 23.5.2016 v Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava. Naši lektori budú viesť jeden z diskusných panelov. Viac informácií na SAIE.SK.


Ďalšiu ODBORNÚ PRÍPRAVU SPRÁVCOV pripravujeme v termínoch: 4.10., 5.10., 6.10., 11.10., 12.10., 13.10., 18.10., 19.10., 20.10., 25.10., 26.10. a 27.10.2017 Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte na adrese skolenia.spravcov@llcom.sk, resp. na tel. čísle 0948 122 023.
______________________________________________________________________Vitajte na stránke spoločnosti L&L.com, s.r.o. (ďalej "LLC")

LLC je expertnou organizáciou pôsobiacou primárne v oblasti reštrukturalizačných a insolvenčných procesov.

Prinášame riešenia, ktoré sú produktom profesionálneho spojenia práva a ekonómie.

Z pohľadu know-how, ako i referencií získaných na Slovensku, patrí LLC k lídrom na poli ekonomicko – právneho reštrukturalizačného poradenstva.

Spolu s partnerskou správcovskou kanceláriou sme viedli expertnú skupinu, ktorá sa podieľala na historicky prvej úspešne ukončenej reštrukturalizácii, procesne vychádzajúcej z novej slovenskej právnej úpravy Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

LLC je jedným z oficiálnych odborných školiteľských centier pre správcov, a to na základe licencie pridelenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pričom vykonáva odbornú prípravu reštrukturalizačných a konkurzných správcov a taktiež preskúšavanie správcov.

Veríme, že na našej internetovej stránke nájdete postačujúce základné informácie o našej spoločnosti.

Ing. Jozef Lukáč
riaditeľ spoločnosti
Kontaktujte Nás
web: www.llcom.sk
: pošlite nám e-mail
tel./office link: +421 948 122 023
Linky

Užitočné informácie pre oblasť slovenskej právnej úpravy insolvenčného práva:

Vybrané referenčné linky: