Predstavujeme sa Vám

AKTUÁLNE OZNAMY !


______________________________________________________________________


Vitajte na stránke spoločnosti L&L.com, s.r.o. (ďalej "LLC")

LLC je expertnou organizáciou pôsobiacou primárne v oblasti reštrukturalizačných a insolvenčných procesov.

Prinášame riešenia, ktoré sú produktom profesionálneho spojenia práva a ekonómie.

Z pohľadu know-how, ako i referencií získaných na Slovensku, patrí LLC k lídrom na poli ekonomicko – právneho reštrukturalizačného poradenstva.

Spolu s partnerskou správcovskou kanceláriou sme viedli expertnú skupinu, ktorá sa podieľala na historicky prvej úspešne ukončenej reštrukturalizácii, procesne vychádzajúcej z novej slovenskej právnej úpravy Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

LLC je jedným z oficiálnych odborných školiteľských centier pre správcov, a to na základe licencie pridelenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pričom vykonáva odbornú prípravu reštrukturalizačných a konkurzných správcov a taktiež preskúšavanie správcov.

Veríme, že na našej internetovej stránke nájdete postačujúce základné informácie o našej spoločnosti.

Ing. Jozef Lukáč
riaditeľ spoločnosti
Kontaktujte Nás
web: www.llcom.sk
: pošlite nám e-mail
Linky

Užitočné informácie pre oblasť slovenskej právnej úpravy insolvenčného práva:

Vybrané referenčné linky: