Služby

Poradenstvo a investície v oblasti manažmentu insolvenčných procesov
 • poradenstvo pre reštrukturalizačných správcov a správcov konkurzných podstát, najmä asistenčné činnosti v zmysle ich povinností vychádzajúcich z novej právnej úpravy Zákona o konkurze a reštrukturalizácii vrátane:
  1.prípravy reštrukturalizačných posudkov,
  2.ekonomického controllingu dlžníka v období po povolení reštrukturalizácie, príp. pri dozornej správe;

 • poradenstvo pre veriteľov
 • poradenstvo pre dlžníkov
 • investičný vstup do práv veriteľa voči podnikom v úpadku


Školiaca činnosť v oblasti insolvenčného práva a ekonómie licencovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky , a to:
 • odborná príprava správcov na výkon ich činnosti
 • odborné kreditované podujatia pre správcov zapísaných do zoznamu správcov


Reštrukturalizácie a business development malých a stredných podnikov vrátane akvizície rozvojového kapitálu
 • poradenstvo
 • investície


Finančno-ekonomické analýzy, vrátane projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie


Poradenstvo pri akvizíciach , najmä:
 • informačné memorandum
 • podrobná previerka (due diligence)
 • komerčná analýza právnej dokumentácie
 • poakvizičný controlling
 • podpora pri rokovaniach


Analytická spolupráca s právnickými kanceláriami pri súdnych sporoch


Greenfield a brownfield development poradenstvo
Kontaktujte Nás
web: www.llcom.sk
: pošlite nám e-mail
Linky

Užitočné informácie pre oblasť slovenskej právnej úpravy insolvenčného práva:

Vybrané referenčné linky: