Kontakty / Údaje

Kontaktné a registračné údaje spoločnosti L&L.com, s.r.o.:
  • Obchodné meno:L&L.com, s.r.o.
  • Sídlo: Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava; Slovenská republika
  • IČO: 35 865 725
  • IČ pre DPH:SK 202 174 8278
  • Zápis v OR: OS BA I, oddiel Sro, vložka číslo: 29644/B
Kontaktujte Nás
web: www.llcom.sk
: pošlite nám e-mail
Linky

Užitočné informácie pre oblasť slovenskej právnej úpravy insolvenčného práva:

Vybrané referenčné linky: