Referencie

Vyberáme niekoľko prierezových referencií spoločnosti L&L.com, s.r.o.:


Prvá úspešne ukončená reštrukturalizácia, procesne vychádzajúca z novej právnej úpravy Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Reštrukturalizovaným dlžníkom bol LG.Phillips Displays Slovakia, s.r.o., člen nadnárodného elektrotechnického koncernu (www.lgpd.sk)

Aj v poradí druhá slovenská ukončená reštrukturalizácia (podľa novej právnej úpravy) spoločnosti V.I.Z., s.r.o. bola realizovaná za odbornej účasti spoločnosti L&L.com, s.r.o.

Ďalšie vybrané referencie z oblasti zákonných reštrukturalizácií:
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia subjektu Nylstar Slovakia a.s., významný slovenský producent a člen nadnárodného holdingu
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti IRONAL s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti AUTOKAROS, a.s.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti Lipový park, s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti KOVOTVAR, výrobné družstvo
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti PK Triangel s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti SEDASPORT s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti SPDe s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti METALEX a.s.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti Reisner & Wolff Slovensko s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti First Montana Technology s.r.o.
 • Úspešne skončená reštrukturalizácia spoločnosti TMS - MONTYS, s.r.o.
 • Poradenstvo pre veriteľov v reštrukturalizačnom procese: EXIMBANKA, VB LEASING SK, s.r.o., AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo...
 • Predreštrukturalizačná analýza pre Slovenský rozvojový fond, a.s. (subjekt z portfólia)

Naše odborné podujatia v oblasti insolvenčného práva absolvovalo nielen mnoho desiatok správcov, ale poskytli sme aj komerčné školenia pre významné subjekty – napr. právnická kancelária Linklaters (www.linklaters.com), s vedúcim svetovým postavením na poli právneho poradenstva, ďalej Fond národného majetku Slovenskej republiky a pod.

Akvizícia kapitálu a rozvoj SKI rezortu ORAVA SNOW v Oravskej Lesnej (www.oravasnow.sk);

Spoluprevzatie a revitalizácia strojárskej spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. - výrobcu CNC strojov (www.slovtos.sk). SLOVTOS, spol s r.o. je personálne a kapitálovo prepojená osoba s L&L.com, s.r.o.


Naši finančno-ekonomickí experti sa zúčastnili niekoľkých projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie – napr. projekt Phare - expertné reštrukturalizačné poradenstvo pre nadmerne zadĺžené výrobné podniky, ďalej Cost- benefit analýza pre štúdiu uskutočniteľnosti a k žiadosti o prostriedky z Kohézneho fondu pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.. k jej takmer miliardovej investícii (www.zsvs.sk). V roku 2006 naša spoločnosť získala ročný kontrakt na „business consulting“ pre začínajúce subjekty podnikajúce pod zastrešením Univerzitného Technologického inkubátora zriadeného pri Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave. V roku 2009 a 2010 sme viedli analytický tím pri vypracovaní ekonomicko-právnych analýz pre významné inštitúcie kapitálového trhu SR.

Ekonomické poradenstvo pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.
Kontaktujte Nás
web: www.llcom.sk
: pošlite nám e-mail
Linky

Užitočné informácie pre oblasť slovenskej právnej úpravy insolvenčného práva:

Vybrané referenčné linky: